Landbouwkalk

Gezonde bodem is de basis voor goede opbrengt. Landbouwkalk is van essentieel belang om de bodemconditie en bodemleven in goede staat te houden. Hierin speelt de benutting van stikstof en fosfaat een grote rol, de bemestingsnormen worden immers steeds krapper.

Verzuring van grond komt veel voor in Nederland, dit zorgt voor beduidend lagere opbrengsten. Is bijvoorbeeld de pH van de grond 4,0 in plaats van de beoogde 5,4 dan kan de opbrengst makkelijk 10-20% dalen. Bekalking kan dit voorkomen.

In de Dairy Bedding strooisels worden 2 verschillende kalksoorten gebruikt. Door deze strooisels in de stal te gebruiken zorgt het voor een positief effect op meerdere fronten. In de stal een positieve bijdrage op het koecomfort en uiergezondheid, op het land bevordelijk voor de bodemconditie!

De kalksoorten die gebruikt worden voor de Dairy Bedding strooisels zijn ook los leverbaar. Ze zijn geschikt voor bekalking van de grond en voor het zelf mengen van boxenstrooisel.

De volgende kalksoorten worden door ons geleverd:

OptiKAL+

OptiKAL Super